Dodatek pro rok 2019 k soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů Středočeského územního svazu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2018 a 2019

Dodatek k soupisům revírů pro rok 2019

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.

Středočeský územní svaz

K Novým domkům 82, 159 00 Praha 5 - Lahovice

tel.: 224 934 984

e-mail: crs_sus@volny.cz

www.crs-sus.cz

Dodatek pro rok 2019 k soupisům mimopstruhových a pstruhových revírů Středočeského územního svazu s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2018 a 2019

Žádáme držitele Středočeských územních mimopstruhových a pstruhových povolenek, aby si doplnili do stávajících popisů MP a P revírů Středočeského územního svazu následující úpravy platné od roku 2019 (změny zvýrazněný tučně).

Dodatek pro rok 2019 byl projednán a schválen výborem Středočeského územního svazu 23. 8. 2018.


Český rybářský svaz

Dodatek pro rok 2019 k přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů,
a
bližším podmínkám výkonu rybářského práva platným na revírech Českého rybářského svazu
od 1. ledna 2018 do 31. prosince 2019

Dodatek pro rok 2019 k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS pro rok 2018 a 2019 byl projednán a schválen Radou ČRS 7. června 2018.

Dodatek pro rok 2019 k přehledu nejdůležitějších ustanovení zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb.,  ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018 a 2019

II. Způsob měření délky ryb a nejmenší lovné míry vybraných druhů ryb v rybářském revíru

§ 11
vyhlášky č. 197/2004 Sb.

Doplnit pod
písm. v) okouna říčního a nejmenší lovnou míru 15 cm:

(2) Nejmenší
lovné míry vybraných druhů ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

v) okoun říční (Perca fluviatilis) 15 cm.

Nejmenší lovná míra amura bílého a okouna říčního není součástí vyhlášky č. 197/2004 Sb., jedná se o součást bližších podmínek výkonu rybářského práva na revírech ČRS dle § 13 odstavce 9 zákona č. 99/2004 Sb.).

III. Denní doby lovu ryb v kalendářním roce
v rybářském revíru

§ 12
vyhlášky č. 197/2004 Sb.

(2) Denní
doby lovu ryb v mimopstruhovém rybářském revíru jsou:

Vypustit
text:

a)
v měsíci lednu, únoru, listopadu a prosinci od 7 do 18 hodin,

b) v měsíci březnu od 5 do 21 hodin,

c) v měsíci dubnu, září a říjnu od 6 do 22 hodin,

d) v měsíci květnu, červnu, červenci a srpnu od 4 do 24 hodin.

Doplnit text:

a)
v měsíci duben, květen, červen, červenec, srpen, září od 4 do 24 hodin,

b) v měsíci říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen od 5 do 22 hodin.

Dodatek k bližším podmínkám výkonu rybářského práva na revírech ČRS

§ 13
odstavec 9 zákona č. 99/2004 Sb.

II. Osoba provádějící lov je povinna

Doplnit pod písm. a) podběrák

a) mít při lovu vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák,

Doplnit pod písm. g) nový bod:

g)
vrátit do 15 dnů po skončení platnosti povolenky k lovu ryb oddíl I a II povolenky organizaci, která ji vydala.

III. Lov na mimopstruhových rybářských revírech

Doplnit text:

Zákaz používání dvoj- a trojháčku v období od 1. ledna do 15. června.

Při lovu na umělou mušku a muškařením na revírech mimopstruhových v době od 1. ledna do 15. června:

- je povoleno lovit pouze s klasickou muškařskou výbavou skládající se z muškařského prutu, muškařského navijáku, muškařské šňůry a návazce v
maximální délce odpovídající dvojnásobku délky používaného prutu a s muškami o maximální velikosti 3 cm. Při lovu na "Tenkaru" (lov na třepačku) je možné použít pouze prut, návazec a mušku nebo mušky (bez použití navijáku a muškařské šňůry);

- každá muška může být vybavena pouze jedním jednoháčkem;

- je zakázáno používat jakékoliv zátěže umístěné mimo tělo mušky, stejně tak je zakázáno použití jakýchkoliv plovoucích pomůcek jako kulového plovátka, splávku apod. Nástraha nesmí být vybavena doplňky, které svým pohybem zvyšují dráždivost ryby, např. rotujícím plíškem, vrtulkou nebo gumičkou.

VII. Chování při lovu

Doplnit text:

Zákaz lovu na srkačku. Za srkačku se považuje krmítko, ke kterému je přímo přivázán návazec s háčkem (případně návazce s háčky).

VIII. Zacházení s ulovenými rybami

Doplnit text:

Zákaz používání vylovovacího háku (gafu).


DODATEK K SOUPISU MIMOPSTRUHOVÝCH REVÍRŮ ČRS SÚS

411 015 ČERVENÝ POTOK II č. 1 - MO Slaný 20 km 15 ha

Přítok Vltavy. Od mostku silnice Slaný-Velvary v Ješíně až k pramenům. K revíru patří část Šternberského potoka k mostku ve Kvíčku a nádrž:

Velký Slánský v k. ú. Slaný 5,5ha

(GPS 50°13'20.166"N, 14°3'32.021"E)

Doplnit
popis revíru:
Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Lovící si může ponechat 3 ks vyjmenovaných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát) týdně. Ponecháním si 2 ks vyjmenovaných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, štika, candát) končí v ten den pro lovícího na revíru rybolov. Při lovu na živou a mrtvou rybku povolen pouze jednoháček či systém jednoháčků s výjimkou lovu na nástražní rybku o velikosti 30 cm a větší. Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j. 097287/2018/KUSK je do 31. 12. 2020 na revíru zrušena doba hájení a nejmenší lovná míra u sumce velkého.

411 193 DOKESKÝ RYBNÍK - MO Kladno 8,3 ha

Doplnit popis revíru: Zákaz stanování a bivakování.

411 033 KAČÁK 4 - MO Kladno 14 km 98 ha

Turyňský rybník - doplnit popis revíru: Zákaz stanování a bivakování.

411 108 KOZÁROVICKÉ NÁDRŽE - MO Kozárovice 1 ha

Doplnit popis revíru: Na revíru je povolen denní úlovek 1 ks kapra nebo amura. Ulovením a ponecháním si jednoho z těchto druhů ryb končí denní rybolov na tomto revíru. Lov dravců je povolen od 1. září. Ulovením a ponecháním si 1 ks štiky končí denní rybolov na tomto
revíru.

411 144 Labe 16 M - MLÉKOJEDY PÍSKOVNA - MO Neratovice 18 ha

Doplnit popis revíru: Chytání z ostrůvku je zakázáno. V kalendářním týdnu, tj. od pondělí do neděle, si lovící může ponechat 3 ks kapra.

411 161 LABE 24 A - TŮNĚ A PÍSKOVNY - MO Kolín 61 ha

Doplnit název k podrevíru č. 8 - Nový písečák: - pískovna Hradišťko.

411 050 Labe 18 - MO Brandýs n. L. - Stará Boleslav 11,5 km 80 ha

Doplnit popis revíru: Úprava lovu dravců: Při lovu dravců na nástrahu živočišného původu do 20 cm a nebo její části je povolen jen jeden jednoháček. Víceháčkové systémy, trojháčky a
dvojháčky jsou zakázány.

411 165 Labe 18 A - PROBOŠTSKÁ JEZERA - MO Brandýs nad Labem - Stará Boleslav 95,3 ha

K revíru patří tůně, pískovny, slepá ramena a nádrže v povodí Labe
18: Změna číslování podrevírů:

1. Staré Labe Stará Boleslav 2,0 ha

2. Staroboleslavská Stará
Boleslav 1,0
ha

3. Očko Káraný 0,3 ha

4. Laguna Káraný Káraný 0,5 ha

5. Borek Borek 6,0 ha

6. Proboštská jezera Stará
Boleslav 65,0
ha

7. Vaňkovo jezero Stará
Boleslav 20,0
ha

8. Bezejmenná tůň Stará
Boleslav 0,3
ha

9. Černá tůň Borek 0,2 ha

Doplnit popis revíru: Úprava lovu dravců: Při lovu dravců na nástrahu živočišného původu do 20 cm a nebo její části je povolen jen jeden jednoháček. Víceháčkové systémy, trojháčky a
dvojháčky jsou zakázány.

411 060 Litavka 4 - MO Příbram 14 ha

Vypustit text: 2.
Drásov v k. ú. Drásov (GPS 49°41'51.362"N, 14°6'13.371"E). Po dobu nezpůsobilosti nádrže Vokáčovská (Drozďák) je umožněn hospodářský odlov na udici na vodárenské nádrži Drásov (GPS 49°41'51.362"N, 14°6'13.371"E) o rozloze 10,4 ha za těchto podmínek: zákaz lovu ryb
z hráze, zákaz vnadění (krmení) a lovu na krmítko. Zákaz stání a parkování vozidel na příjezdové komunikaci a přilehlých pozemcích.

411 061 LITAVKA 5 - MO Jince 1,3 ha

Doplnit popis revíru: Kapr nad 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Při výkonu rybářského práva je nutno používat podběrák.

Nový revír:

411 197 Mlýnský rybník - MO Slaný 0,56 ha

Revír tvoří rybník na Šternberském potoce v k. ú. obce Kvíc.

Mlýnský rybník v k. ú. Kvíc 0,56 ha

(GPS 50°12'47.677"N, 14°4'4.637"E)

Míra ryb mimo hlavní tok je stanovena takto: kapr 40 cm, amur 60 cm, lín 20 cm, štika 60 cm. Kapr nad 70 cm (včetně), amur nad 90 cm (včetně) a lín nad 40 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru, kde byl uloven. Lovící si může ponechat 3 kusy vyjmenovaných ryb a jejich kombinace (kapr, amur, candát, štika) týdně. Ponecháním si 2 ks vyjmenovaných ryb (kapr, amur, candát, štika) a jejich kombinace v jednom dni končí v ten den pro lovícího na revíru rybolov. Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j. 097287/2018/KUSK je do 31. 12. 2020 na revíru zrušena doba hájení a nejmenší lovná míra u sumce velkého. Lovící musí mít při lovu u sebe podběrák o minimální délce ramen 60 cm a použít ho při zdolávání větších kusů ryb. Při lovu na živou či mrtvou rybku je povolen pouze jednoháček či systém jednoháčků s výjimkou lovu na rybku o velikosti 30 cm a větší. S jakoukoliv ulovenou rybou zachází lovící maximálně šetrně, na
břehu ji může položit jen na navlhčenou podložku. Zejména s velkými kusy je zakázáno manipulovat vestoje bez podběráku, čili například vynášet rybu v rukách na břeh, či se s ní fotografovat vestoje. Zákaz táboření (rozdělávání ohně, stanování, bivakování). Při nepříznivém počasí možno použít deštník se středovou tyčí, případně i tento deštník s bočnicemi.

411 195 POD PANSKOU - MO Kladno 5,3 ha

Doplnit popis revíru: Zákaz stanování a bivakování.

411 133 SADSKÁ - MO Nymburk 38 ha

Doplnit popis revíru: Zákaz rybolovu v úseku cca 800 m v zaplocené části severního břehu jezera. Začátek a konec zákazu rybolovu je označen informačními tabulemi. Začátek zákazu rybolovu
50°9'30.954"N, 14°58'39.659"E, konec zákazu rybolovu 50°9'37.523"N, 14°58'11.446"E. Oblast se zákazem rybolovu slouží jako klidová zóna a trdliště pro ryby.

411 081 SÁZAVA 10 - MO Vlastějovice 8 km 28 ha

Doplnit popis revíru: Na základě rozhodnutí KÚ Středočeského kraje č.j. 077508/2018/KUSK je do 31. 12. 2019 na revíru zrušena doba hájení a nejmenší lovná míra u sumce velkého. Ulovený jedinec druhu sumec velký nesmí být vrácen zpět do vody.

Nový rybník:

411 984 Stržený
- Středočeský ÚS 7 ha

Rybolov lze provádět na rybníku:

Stržený (CZ 21152922) v k. ú. Rtišovice 7 ha

GPS: 49°37.45767'N, 14°4.66035'E

Platnost povolenek: Od 16. 4. do 15. 10. zde platí mimopstruhové a od 1. 11. do 31. 3. pstruhové povolenky středočeské, celosvazové a celorepublikové.

Bližší podmínky rybolovu na rybníku:

Mimopstruhový režim od 16. 4. do 15. 10. Lov povolen podél místní komunikace a od přepadu k malé zátoce - označeno cedulemi. Části u obou přítoků jsou CHRO - LOV RYB ZAKÁZÁN. Označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z hráze a z obslužných zařízení rybníka. Lov na umělou mušku a muškaření zakázáno. Ostatní ustanovení RŘ zůstávají v platnosti. Kapr nad 70 cm včetně a jeseter se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do nádrže, kde byli uloveni (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Přisvojí-li si rybář za kalendářní den 2 kusy vyjmenovaných ryb uvedených v § 16 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 197/2004 Sb., končí pro něj denní rybolov. Místenkový režim.
Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 25 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR25 na tel. číslo: 90211. SMS musí být odeslána ještě před zahájením vlastního rybolovu. V případě nerespektování výše uvedených bližších podmínek výkonu rybářského práva RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku. Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví. K parkování jsou určena místa u hráze označená tabulemi. Parkování je zakázáno na hrázi a cestě kolem rybníka. Dvě soboty v září budou vyhrazeny pro odlov kachen. Omezení rybolovu bude předem vyvěšeno na webových stránkách SÚS a u rybníka.

411 090 ŠTERNBERSKÝ POTOK 1 - MO Smečno 7 km 9 ha

Vypustit text:

Kokovický rybník - závlaha k.ú. Kokovice a Klobuky 4,7 ha

(GPS 50°17'44.994"N, 13°58'50.801"E)

Zrušen revír:

411 194 ŠMANŤÁK - MO Smečno                                       
4,8 ha

Doplnit do seznamu revírů místního významu:

Nový revír:

411 198 HNIDOUSY - MO Smečno

ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z. s.

Nad Olšinami 282/31, 100 00 Praha 10

tel.: 274 811 751, fax: 274 811 754

e-mail: rada@rybsvaz.cz

www.rybsvaz.cz

Dodatek pro rok 2019  k soupisu mimopstruhových revírů Rady ČRS s bližšími podmínkami výkonu rybářského práva pro rok 2018 a 2019

441 501 VESLAŘSKÝ
KANÁL RAČICE 50 ha
Rada ČRS

Doplnit popis revíru:

Lov ryb pod ledem - lov na dírkách

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. 2443/ZPZ/2018-5, z 18. 7. 2018, byla povolena výjimka ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem na rybářském revíru č. 441 501, Veslařský kanál Račice, v období od 1. 12. 2018 do 10. 3. 2019.

Podmínky lovu ryb v době povolené výjimky ze zakázaného způsobu lovu ryb pod ledem:

- lov ryb pod ledem je povolen pouze po úplném zamrznutí vodní hladiny,

- minimální souvislá tloušťka ledu musí být alespoň 10 cm,

- vzdálenost lovících musí být při lovu ryb pod ledem min. 5 m,

- průměr otvorů při lovu ryb pod ledem může být max. 25 cm,

- při lovu ryb pod ledem se použije 1 udice,

- každá osoba provádějící lov ryb pod ledem se musí před vstupem do areálu Veslařského
kanálu Račice zapsat do sešitu u brány, kde uvede datum lovu, jméno a příjmení,

- osoby provádějící lov ryb pod ledem musí dbát informací na informačních tabulích před vstupem do areálu Veslařského kanálu Račice a respektovat případný zákaz vstupu na led z důvodu bezpečnosti.

DODATEK K SOUPISU PSTRUHOVÝCH REVÍRŮ ČRS SÚS

Nový rybník:

413 993 STRŽENÝ RYBNÍK - Středočeský územní svaz 7 ha

Rybolov lze provádět na rybníku:

Stržený (CZ 21152922) v k. ú. Rtišovice 7 ha

GPS: 49°37.45767'N, 14°4.66035'E

Bližší podmínky rybolovu na rybníku:

Pstruhový režim od 1. 11. do 31. 3. Lov povolen podél místní komunikace, na hrázi a od přepadu k malé zátoce - označeno cedulemi. Části u obou přítoků jsou CHRO - LOV RYB ZAKÁZÁN. Označeno cedulemi. Zákaz rybolovu z obslužných zařízení rybníka. Při lovu se musí používat háčky bez protihrotu nebo se zamáčknutým protihrotem (týká se i vláčecích nástrah). V tomto termínu se loví pouze ryby lososovité a dravci na umělou mušku a přívlač, tzn., že lov na položenou a plavanou je zakázán. Při přívlači a lovu na umělou mušku musí být prut držen v ruce a nástraha aktivně vedena. Všechny ostatní ulovené kaprovité ryby a jeseter musí být šetrně puštěny zpět do rybníka (tj. vyháčkovat ve vodě, nebo použít podložky či vlhké trávy). Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy.
Lov lososovitých ryb je povolen 7 dní v týdnu. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto se splávkem pouze na 1 udici. Při lovu na dírkách se smí používat pouze jednoháčky. Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Poraněnou
ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. V případě, že si lovící nebude chtít ponechat ulovenou rybu, musí provést šetrné vyháčkování ryby v dírce nebo ve vodě.
Při ulovení ryby a jejím vytažení na led nebo na břeh z vody si musí lovící tuto rybu ponechat a okamžitě zapsat do oddílu II. Povolenky k lovu. Pokud lovící pustí zpět dravou rybu (okoun, candát, bolen, tloušť, štika, sumec), není to považováno za přestupek. Místenkový režim. Boaty povoleny na vlastní nebezpečí. Místenku (= oprávnění k hospodářskému odlovu) za poplatek 50 Kč získá lovící na základě odeslané SMS zprávy ve tvaru: HOSTR50 na tel. číslo: 90211. SMS musí být odeslána ještě před zahájením vlastního rybolovu. V případě nerespektování výše uvedených bližších podmínek výkonu rybářského práva RS přestupci odebere pověření rybníkáře k lovu ryb na tomto chovném rybníku.
Odebrání pověření bude rybářskou stráží zapsáno do oddílu II. jeho povolenky. Pokud bude stejný lovící s tímto záznamem v povolence přistižen při rybolovu na rybníku, RS přivolá Policii ČR a předá k řešení pro pytláctví. K parkování jsou určena místa u hráze označená tabulemi. Parkování je zakázáno na hrázi a cestě kolem rybníka.

413 994 VLKAVA 4 - SMILOVICE - Středočeský územní svaz 2,5 ha

Změna popisu revíru:

Vypustit text: Lov na dírkách není z bezpečnostních důvodů povolen.

Doplnit popis revíru:

Po zamrznutí rybníka a tloušťce ledu minimálně 10 cm možno lovit na dírkách min. 5 m od sebe. Rybolov povolen na pravé straně rybníka. Respektujte páskou označenou bruslařskou část, kde se nesmí dělat otvory. Při zamrznutí hladiny a lovu na dírkách bude tolerováno chytání na těsto nebo sýr se splávkem pouze na 1 udici.
Po rozmrznutí hladiny je chytání na těsto (vláčecí pastu) i splávek opět zakázáno. Těsto nesmí být po rozmrznutí hladiny přidáváno k žádné nástraze (mušce, twisteru, třpytce apod.). Poraněnou ulovenou rybu, dosahující lovné míry, je nutné si ponechat a řádně ji zapsat. Zákaz vnadění a chytání na živé nástrahy.
Vložte svůj text...