Jak asi někteří víte Obec Bobnice provedla revitalizaci vodní nádrže "Koupaliště", tato nádrž je včleněna do revíru RMV 411163 -LABE 21A. Nádrž je již dle PD upravena, ale nemá funkční strouhu, přivaděč který je napojen na potok Klobuš je zarostlý náletovými dřevinami a žádnou vodu do Bobnic již několik let nepřivádí.

Předchozí aktuality naleznete v sekci Dokumenty - Historie aktualit


 Najdete nás i na Facebooku!