411 163 Labe 21A

Popis revíru a bližší podmínky výkonu rybářského práva na revíru místního významu 411 163 - Labe 21A

Popis revíru:

411 163 LABE 21A - Tůně a rybníky MO Nymburk

Revír tvoří:

Podrevír:

 • č.1. Nádrž Písty - 3,5 ha (GPS 50°9'58.859"N, 15°0'3.176"E)
 • č.2. Malé a Velké Valy a potok Liduška v k.ú. města Nymburk
 • č.3. Remanence Nymburk - 2,6 ha (GPS50°10'39.943"N,15°3'27.812"E)
 • č.4. Rameno Staré Labe Nymburk - 1,5ha (GPS 50°10'59.345"N, 15°2'33.667"E, K: 50°10'47.331"N, 15°3'15.43"N)
 • č.5. Nádrž Chleby - 1,9 ha (GPS 50°13'16.867"N, 15°5'14.633"E)
 • č.6. Bývalý lom a koupaliště Bobnice - 0,4ha (GPS 50°13'6.267"N, 15°3'6.669"E) a (GPS 50°13'5.943"N, 15°3'6.618"E)
 • č.7. Rameno Staré Labe Sadská - 3,0 ha (GPS 50°9'35.226"N, 14°58'12.17"E)
 • č.8. Štěrkopískoviště u Komárenského ostrova Nymburk - 0,5 ha (GPS 50°10'26.198"N, 15°0'59.691"E)

Nejnižší lovné míry na rybářském revíru jsou:

 • kapr obecný - 40 cm
 • candát obecný - 50 cm

 • amur bílý - 55 cm

 • štika obecná - 55 cm

 • tolstolobik bílý - 60 cm

 • tolstolobec pestrý - 60 cm

 • cejn velký 30 cm

 • lín obecný - 25 cm

Ostatní druhy ryb mají lovné míry stanoveny dle vyhlášky č. 197/2004 Sb. § 11.V rybářském revíru si může osoba provádějící lov přisvojit v jednom dnu nejvýše 7 kg všech druhů ryb. V tomto úlovku smí být nejvýše dva kusy kapra, štiky, candáta, sumce, bolena a nebo jejich kombinace. Byla-li si osobou provádějící lov přisvojena ryba, kterou celková hmotnost úlovku přesáhla7 kg, končí jejím přisvojením denní lov.

Od 1. ledna do 15. června si osoba provádějící lov ryb může přivlastnit 1 ks kapra obecného a od 16. června do 31. prosince, dle rybářského řádu.

Denní doby lovu ryb v rybářském revíru jsou:

Novela vyhlášky č. 197/2004 Sb., zákona č.
99/2004 Sb., o rybářství, kterou se mění denní doba lovu ryb na mimopstruhových revírech vyšla ve sbírce zákonů.

To znamená, že od 1. dubna 2018 platí doba lovu na mimopstruhových revírech následovně:

 • v měsících duben až září od 4 do 24 hodin
 • v měsících říjen až březen od 5 do 22 hodin

Na revíru jsou vyznačena místa určená pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P.

Na celém rybářském revíru je zákaz lovu přívlačí, zavážení a zaplavání s nástrahou i návnadou. Vnadění je povoleno pouze ze břehů a to maximálně 3 kg na jednu osobu na jeden den. Podle všech rybářských revírů je zákaz stanování a používání jakýchkoli rybářských přístřešků a rozdělávání ohňů dle zákona o ochraně přírody.

Dále je zakázáno vjíždět motorovými vozidly mimo veřejné komunikace a parkoviště a vjíždět na
pobřežní pozemky. Rybolov je povolen celoročně, pokud není zamrznutá vodní plocha více jak z jedné třetiny.

Při výkonu rybářského práva na rybářském revíru je podmínkou používání podběráku k vylovení ryb.

Osoba provádějící lov ryb je dále povinna:

 • a) Mít při lovu ryb vyprošťovač háčků, míru pro zjištění délky ryb a podběrák.
 • b) Zapsat nesmazatelným způsobem do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) před zahájením lovu ryb v rybářském revíru každý kalendářní den datum lovu, číslo revíru a číslo podrevíru. Pokud si nepřivlastní v daném kalendářním dnu žádnou ulovenou
  rybu, proškrtnout vodorovnou čarou nesmazatelným způsobem v tomto oddílu povolenky příslušný řádek, nejpozději před zahájením lovu ryb v dalším dnu.
 • c) Po skončení platnosti povolenky k lovu ryb, tuto řádným způsobem vyplnit sečíst a nejdéle do 15 dnů od skončení její platnosti odevzdat výdejci povolenky - hospodáři MO.

Ostatní podmínky výkonu rybářského práva na rybářském revíru jsou v souladu s ustanoveními
zákona č. 99/2004 Sb. a vyhláškou č. 197/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.