Rybolov mládeže

V zákoně o rybářství č. 99/2004 Sb., ovšem ani v jeho prováděcí vyhlášce č. 197/2004 Sb., se o lovu ryb dětí a mládeže nehovoří a žádná speciální úprava tedy neexistuje. Musíme tedy vycházet z toho, že pokud má rybář platný rybářský lístek a povolenku k lovu ryb, pak bez rozdílu věku má všechna práva a musí plnit všechny povinnosti, které stanoví zákon, vyhláška a na jednotlivých revírech tzv. bližší podmínky výkonu rybářského práva stanovené uživatelem rybářského revíru.

Děti do 10 let věku mohou manipulovat s 1 udicí osoby provádějící lov starší 18 let v jejím doprovodu.