Aktuální informace k situaci na jezeře Sadská

23.05.2024

Oficiální aktuální informace místní organizace Nymburk.

K řešení situace revíru 411133 - Sadská.

Organizace obdržela v prosinci 2023 od Ing. Martiny Kraumanové (odbor vodního hospodářství) ŽP Nymburk, oficiální vyjádření o výsledku šetření ohlášeného dozoru skládky Sadská. Toto šetření bylo provedeno Českou inspekcí životního prostředí oblastního inspektorátu Praha. Závěr šetření: zjištěné skutečnosti nepovažuje ČIŽP za porušení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění. Jeden krát za dva roky bude proveden rozbor povrchové vody. Tyto výsledky byly představeny na členské schůzi naší organizace.

Byl nově kalibrován vodotěsný měřič O2 G1610 Greisinger, na měření zbytkového kyslíku ve vodě včetně měření pH vody. Pokračují měření na jezeře Sadská. Průběžně je stav jezera monitorován i RS. Výskyt padlých ryb byl identifikován v malé míře, uhynulé ryby byly odstraněny minulou sobotu. Jednalo se o 4 kusy velkých tolstolobiků a jednoho kapra. Na členské schůzi konané dne 7. 4. 2024 jsme představili projekt ČRS "Napojování starých říčních ramen a tůní na hlavní tok". Zaslal jsem oficiální přihlášení naší místní organizace do tohoto projektu k rukám pana Ing. Pavel Vrána, Ph.D. který je odborným referent pro životní prostředí, čistotu vod, ichtyologii Rady ČRS. Do toho projektu jsem zahrnul po konzultaci s hospodářem a jeho zástupcem požadavek nejen na staré rameno Labe v Sadské, ale i staré rameno Labe v Nymburce. V současné chvíli probíhají jednání ČRS s podnikem Povodí Labe, s. p., možnosti - časové, personální, pozemkové, finanční a jiné.

Na facebookové stránce naší organizace se objevila informace od našeho člena, který se "na vlastní pěst" rozhodl pátrat po možnosti okysličování pomocí plovoucích solárních aerátorů. Samozřejmě každý návrh řešení problému jezera v Sadské je ve výboru naší organizace vítán. Ovšem způsobem zcela jiným, než bylo deklarováno. Okysličování vody není vyřešením problému jezera. Samozřejmě jako podpora v kritickém období teplotní stratifikace vody je zcela relevantní. V příspěvku bylo také deklarováno, že podobné zařízení bylo na jezeře v Sadské již v minulosti aplikováno. Ano, tento projekt byl vytvořen zhruba před 15 lety. Byl, ale zaměřen na plovoucí solární ultrazvukový vysílač na rozklad sinic. Tyto vysílače byly vyhodnoceny jako účinné, ovšem na rozloze 38ha vodní plochy byla deklarována finanční náročnost jednoho vysílače cca na půlmilionu korun ročně. Těchto vysílačů by bylo nutné aplikovat několik. Bohužel takovéto finanční výdaje nemůžeme jako organizace zaplatit. O dalších krocích Vás budeme informovat.

V Nymburce 22. 5. 2024

Za celý výbor, HO, DK Ing. David Hrstka, Ph.D. – předseda MO