Byla aktualizována dokumentace v záložce "Legislativa"

21.01.2022

Záložka Legislativa byla updatována o nové dokumenty týkající se naší MO, SÚS i celého ČRS (nový jednací řád, status společného rybolovu, aj.) , platné od 1.1. 2022.

Zároveň byly přidány odkazy na web SÚS, kde je tato a další dokumentace také ke stažení.