Byla dokončena výměna střešní krytiny

22.09.2023

Realizace "Výměny střešní krytiny provozní budovy TESKO"

Stav původní střešní krytiny byl natolik závažný, že bylo potřeba ji vyměnit. Členská schůze ČRS, z. s., MO Nymburk, konaná dne 15.4.2023 pověřila výbor MO aby zajistil generální opravu střechu na zařízení TESKO Remanence na adrese Sportovní 142, Nymburk.

Výbor oslovil 3 renomované společnosti, které byly schopny tuto výměnu realizovat.

  • společnost č.1 cenová nabídka: 1 166 500,-Kč bez DPH
  • společnost č.2 cenová nabídka: 1 130 500,-Kč bez DPH
  • společnost č.3 cenová nabídka: 790 620,-Kč bez DPH


Na základě cenových nabídek byla vybrána společnost č.3.

Výběr zhotovitele byl na základě ceny, a rychlosti realizace. Dne 28.6.2023 byla podepsána smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 2016002/A mezi ČRS, z. s., MO Nymburk a společností č.3. Termín zahájení realizace stavby byl stanoven na 24.7.2023. 

Celková cena byla stanovena na 790 620,-Kč bez DPH, finální nabídková cena vč. DPH pak 956 650,-Kč s DPH. 

Termín zahájení stavby byl zahájen v termínu. Navezení části materiálu proběhlo již o dva dny dříve. Před vlastní realizací stavby byl proveden rozbor střešní krytiny. Rozbor zajistila Zkušební laboratoř č. 1163 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 ALS Czech Republic, s.r.o. Protokol o zkoušce je součástí dokumentace stavby. Výsledek zkoušky nepotvrdil obsah azbestu ve střešní krytině. Tento rozbor a protokol byl nutný pro likvidaci původní střechy. 

Po demontáži původní střešní krytiny bylo detekována značná deformace střešních lišt, které museli být vyrovnány. Vyvezených kontejnerů bylo ve skutečnosti více než bylo původně odhadnuto. O této skutečnosti jsme byli informováni dle smlouvy od zhotovitele. 

S touto skutečností souvisí i další náklady nad rámec původní smlouvy. Výbor byl informován a vícenáklady odsouhlaseny. Průběh stavby byl monitorován členy výboru, i sám osobně jsem několikrát realizaci stavby kontroloval. Zhotovitel podával kontinuální informaci o realizaci. Předání stavby proběhlo dne 14.8.2023 a podepsána konečná cenová kalkulace.

Pokrývačský materiál: 306 981,-Kč bez DPH.

Pokrývačský práce: 391 893,-Kč bez DPH.

Stavební suť 34 836,-Kč bez DPH.

Klempířský materiál : 68 649,-Kč bez DPH.

Klempířský práce : 70 300,-Kč bez DPH.

Celkem 872 659,-Kč bez DPH.

DPH 183 258,4,-Kč

Celkem 1055917,4 ,-Kč s DPH.

Rozdíl ceny původní a konečné činí 99 267,4 Kč s DPH. Tento rozdíl oproti původní cenové nabídce byl způsoben:

  • Měnícími se cenami spotřebního materiálu, předběžná cena: 295 841,-Kč, rozdíl: 11 140,-Kč bez DPH.
  • Více práce za vyrovnání střešní plochy, opravy vazníků, tesařská výměna krovu u komína: předběžná cena 318 893,-Kč, rozdíl: 73 000,-Kč bez DPH.
  • Stavební suť původně 34 836,-Kč, rozdíl: 6886,-Kč bez DPH.

Některé položky jsou nižší oproti původní cenové nabídce.

Na střechu byla položena: Plechová krytina trapézový plech Blacho TRAPÉZ T18 Plus RAL 3009, výrobce udává 10 let záruka na materiál. Životnost střešních krytin bez absence neočekávaných povětrnostních vlivů je deklarována na 30 let. Přejeme si a věříme, že střecha bude dlouho sloužit.


Za celý výbor David Hrstka, předseda MO