Čas prázdnin je i časem zvýšeného počtu přestupků

10.07.2018

Vážení rybářští přátelé, příznivci Petrova cechu

Prázdniny jsou v plném proudu a s nimi každoročně přichází zvýšený tlak na naše revíry.

Jak jste si již mohli všimnout třeba na našich facebookových stránkách, kontroly naší rybářské stráže probíhají v podstatě každodenně jak ve dne, tak v noci a to někdy i za pomoci RS s celokrajskou působností nebo za účasti Policie ČR s nimiž naše organizace úzce spolupracuje.

Pojďme si proto společně zopakovat základní pravidla jak se u vody chovat, aby prázdninové dobrodružství u vody nemuselo skončit dříve, než vůbec začne.

 • před zahájením lovu nezapomínejte zapsat docházku a proveďte kontrolu, zda máte správně proškrtané řádky a doplněné míry a váhy všech ponechaných
  ryb
 • nepřekračujte povolenou denní dobu lovu, která je stanovena takto:
 1. říjen - březen od 5 do 22h
 2. duben - září od 4 do 24h. Lov nonstop u nás není povolen!
 • pokud jdete spát, nebo se vzdalujete od prutů, vytáhněte svoje udice z vody
 • na revírech ČRS MO Nymburk při lovu dravých ryb s výjimkou přívlače na umělou nástrahu je povolena pouze sestava s max. dvěma jednoháčky
 • při výkonu rybářského práva je nutno používat podběrák
 • na svém lovném místě a v jeho okolí prosím udržujte pořádek a buďte šetrní k přírodě
 • k rybám se chovejte šetrně a pokud se rozhodnete rybu pustit, dělejte vše pro to, aby ryba přežila další dny a mohla potěšit i dalšího rybáře

Vezte, že si nikdo nepřeje připravit vás o povolenku a znelíbit vaám náš rybářský koníček, ale rady výše jsou v podstatě výpisem nejčastějších přestupků a každodenní osvěty ze strany RS k nám rybářům.

Na rybařinu se většina z nás dala pro potěšení a z vlastní vůle, proto prosím dodržujte pevně stanovený rybářský řád, k jehož plnění jste se dobrovolně zavázali.

Za ČRS MO Nymburk

Jakub Kemr