Doloveno jest, aneb za rok na viděnou...

27.10.2018

Jak již bylo avizováno, dnes proběhla druhá a zároveň závěrečná část výlovů našich chovných rybníků. Tentokrát se jednalo o "Nový jizbický rybník", náš největší rybník, na kterém hospodaříme.

Každý z pomocníků znal přesně svou roli a tak se nestalo, že by kdokoli zahálel a všichni jsme měli plné ruce práce. Protože se ale opět sešla výborná parta lidí zapálená pro naši společnou věc, šla práce velmi dobře od ruky a výlov byl dokončen kolem 11h.

Tímto bych opět velice rád poděkoval všem, kdo se jakkoli podílel na hladkém průběhu dnešního dne a už nyní se těšíme na další rok.

Do té doby Petrův Zdar u vody a vlastně i kdekoli jinde.

Za MO Nymburk

Jakub Kemr