INFORMACE - odložení povinnosti úhrady členského příspěvku