Nové složení výboru a DK

31.03.2022

Dovolte nám představit nové složení výboru a DK ČRS z.s, MO Nymburk, které vzešlo ze schůze dozorčí komise dne 28.3.2022 a schůze výboru dne 30.3.2022.

https://www.crsmonymburk.cz/vybor-crs-mo-nymburk/

https://www.crsmonymburk.cz/dozorci-komise/