Novoroční poselství předsedy ČRS, z. s., MO Nymburk

02.01.2024

Vážené rybářky a rybáři,

rok 2023 je již za námi. Nastal čas bilancovat, jaký ten rok byl a predikovat, jaký bude ten nadcházející nový rok 2024. Uplynulý rok 2023 nebyl jednoduchý, občas to "zaskřípalo", byly problémy, nesplněné a splněné výzvy, ale i úspěchy, výhry a pocity štěstí. Každá negativní zkušenost má i pozitivní vliv! Nedělat stejné chyby a předcházet problémům.

V lednu se začaly prodávat povolenky k rybolovu, proběhlo i únorové školení nových dospělých členů i mládeže. Pokračovaly rybářské kroužky v Nymburce, Sadské i ve Chlebích. Začátkem března byl uskutečněn jubilejní 50. rybářský ples naší organizace. Zarybněny byly všechny sportovní revíry, ve většině případů nad rámec zarybňovacích plánů. Od začátku roku probíhala intenzivní jednání a spolupráce s realitní kanceláři, která se podílela na prodeji nevyužité chaty Rybářky v Sadské. Povedlo se a chata Rybářka byla prodána nové majitelce na počátku dubna. V sobotu 13. dubna 2023 proběhla řádná členská schůze. Mrzí mě i členy výboru, že každoročně klesá účast na schůzi, přitom je to vaše právo a možnost ovlivnit chod organizace nebo navrhovat změny v bližších podmínkách rybolovu na našich revírech. Předposlední dubnovou sobotu proběhly rybářské závody mládeže Zlatá udice 2023 za finanční podpory města Nymburka. Průběžně probíhaly brigády našich členů, ale i členů výboru. Koncem května proběhlo tradiční víkendové jarní soustředění mládeže, také za finanční podpory města Nymburk. Taktéž byly uspořádány již tradiční závody mládeže v Bobnicích. V červenci byl uspořádán letní tábor rybářské mládeže. Ihned po ukončení tábora započala generální oprava střechy na našem zařízení Tesko na Remanenci v Nymburce. Oprava byla úspěšně dokončena ve smluveném termínu. Koncem prázdnin obdržel hospodářský odbor naší organizace nové vybavení v podobě oxymetru z individuálních dotací z rozpočtu města Nymburk, který slouží k monitorování kyslíku v našich rybnících a hlavně v jezeře Sadská. Druhou zářijovou sobotu proběhly oblíbené smíšené závod dvojic za rekordní účasti 52 závodníků. V průběhu září zahájily rybářské kroužky v Sadské, v obci Chleby a proběhlo třídenní podzimní soustředění mládeže v Nymburce. První říjnovou sobotu odstartoval netradiční rybářský kroužek Nymburk. Netradiční je v tom, že se koná jednou za měsíc, a to na celý den v sobotu, včetně oběda. Vychováváme tak dalších nových 24 členů naší organizace. V průběhu října úspěšně proběhly výlovy všech našich chovných rybníků. Počátkem listopadu proběhlo podzimní vysazování ryb do sportovních revírů Labe 21 a Labe 21A - RMV. Po výlovech následovaly dvě velké brigády. Demolice nevyužitého skladu v objektu Tesko a zpevnění břehu a loviště chovného zařízení na "Novém Jizbickém rybníku". Bohužel v listopadu došlo opětovně k úhynu ryb na jezeře Sadská. Příčinou, s největší pravděpodobností, byla teplotní stratifikace a cirkulace vody, spojená s úbytkem kyslíku ve vodním sloupci. Naše členy jsme průběžně informovali o stavu a řešili v rámci krizového štábu, který byl ustanoven na počátku této mimořádné situace. Podpora byla nejen od jednotek SDH, ale i našich členů a ČRS SÚS v podobě zapůjčení areátoru. Několikrát proběhl sběr a likvidace padlých ryb. Otázka co dále s jezerem v Sadské je na stole, osobně jsem inicioval setkání s panem starostou a místostarostou v Sadské, oporou mi byl předseda ČRS SÚS Dušan Hýbner. Jednání nejsou bohužel u konce, ale činíme kroky, které by mohly situaci v jezeru zlepšit. V listopadu jsem se osobně, společně s naším rybářským hospodářem, zúčastnil hospodářského vyrovnání na sekretariátu ČRS SÚS. V samém závěru roku 2023 proběhla vánoční speciální besídka pro mládež, poté následovala i poslední schůze výboru ve starém roce, taktéž s vánočním posezením. Společně s mladými rybáři jsme v rámci vánoční besídky tvořili magnetky ve tvaru kapříků. U této příležitosti jsem chtěl udělat radost i dětem, které nemají moc šťastné dětství. Osobně jsem kapříky, společně se sladkostmi, předal vychovateli v nymburském dětském domově mládeže. Jedna z lidských radostí je někoho potěšit a věřím, že i děti z domova měly radost. S přáním krásných Vánoc a pevného zdraví do nového roku jsme se rozloučili.

Ke každé rekapitulaci roku patří poděkování. Děkovat je potřeba a ve velké míře. Poděkovaní je to nejmenší, co můžeme udělat, a vždy potěší! Velké poděkování patří všem členům výboru ČRS MO Nymburk, dozorčí komisi naší organizace, hospodářskému odboru, který se pečlivě stará o naše chovné rybníky, všem vedoucím mládeže, kteří i v nelehkých dobách se snaží vychovávat nové mladé rybáře. Zvláštní poděkování patří Jakubovi Kemrovi, který se mimo svých aktivit ve výboru naší organizace, ale i ve výboru ČRS SÚS, intenzivně věnoval a věnuje implementaci RISu (Rybářský informační systém) do naší organizace. Tento systém byl již spuštěn v ostré verzi a vydávání povolenek, známek a evidenci rybářů bude aplikován již 6. 1. 2024 při prvním výdeji povolenek. Speciální poděkování směřuji všem členům krizového štábu a dobrovolníkům při řešení úhynu ryb na jezeře v Sadské. Při děkování nesmíme zapomenout na aktivní členy rybářské stráže naší organizace, kteří dohlížejí na naše revíry a snaží se být spíše přáteli našich členů, nikoliv nepřáteli! Všichni členové rybářské stráže mají nejen naší podporu, ale i úctu! Děkuji též za podporu a výukové materiály pro mládež od ČRS SÚS. Další z velmi upřímných poděkování patří starostovi města Nymburk Dr. Tomáši Machovi za podporu rybářské mládeže a rybářské stráže během celého roku a Ing. Evě Rusové za administraci grantových dotací. Nemalé poděkování patří také POLICII ČR, zejména Poříčnímu oddělení Labe v Nymburce a také Oddělení služební kynologie nejen za spolu činnost při kontrolách našich revírů, ale i předvedení své činnosti mladým rybářům na letním soustředění. Další z poděkování je směřováno státnímu podniku Povodí Labe za kladný a vstřícný postoj k úpravám našich sportovních revírů vždy, když je potřeba. Děkování patří také Hasičskému záchrannému sboru ČR, ale i SDH za spolu činnost při ekologických haváriích. Při děkování nesmíme zapomenout Vám všem, řádným členkám a členům naší organizace. Vážíme si Vás. Všichni, kdo naší organizaci máte rádi, pomáháte nám s jejím chodem, máte naší podporu. Každý slušný rybář, který se chová ohleduplně k přírodě, rybám a ostatním členům, má náš respekt a špetku kamarádství!

Co nás čeká v roce 2024? Pevně věříme, že samé pozitivní události, splnění našich úkolů a radost z vašich úlovků. Primární úkol výboru na počátku nového roku je sestavit rozpočet naší organizace. Musíme být pozitivně naladění a snažit se svým přístupem tuto optimistickou náladu přenášet dále. Od března minulého roku je již objednán sál a kapela na náš tradiční rybářský ples. Probíhají intenzivní jednání o sponzorech rybářského plesu. Prodej povolenek bude zahájen již tuto sobotu. Nezapomeňte vrátit staré povolenky, pokud jste ještě tak neučinili. Nadále budou probíhat jednání o řešení stavu vody v jezeře Sadská a to na úrovní odboru životního prostředí, ale i zástupců ČRS SÚS a městem Sadská. V únoru proběhne proškolení nových členů naší organizace a budou pokračovat víkendové schůzky mládeže v Nymburce. Na jaře nás čeká členská schůze MO. Samozřejmostí je průběžné zarybňování našich sportovních revíru a hospodářská činnost na chovných rybnících. Již nyní se těšíme na každoroční akce rybářské mládeže v podobě soutěží a soustředění. Budeme se věnovat otázce revitalizace našeho chovného rybníčku na Remanenci.

Vkládám nejen našim členům, ale i jejich rodinám naději, že tento rok bude ve všech směrech lepší než ten, který skončil. Musíme být silní a nebát se! Nebát se výzev, proher a negativních událostí. S láskou a odhodláním, bude nejen náš rybářský život bohatší a krásnější!

Závěrem Vám chci jménem celého výboru, jménem předsedy ČRS MO Nymburk i jménem svým, popřát v roce 2024 pevné zdraví, štěstí, lásku, úspěchy v pracovním i osobním životě a nádherné úlovky na našich krásných revírech.

Ing. David Hrstka, Ph.D.

Předseda ČRS MO Nymburk