Novoroční poselství předsedy ČRS z. s., MO Nymburk

02.01.2023

Vážené rybářky a rybáři,

rok 2022 je již minulostí. Nastal čas bilancovat, jaký ten rok byl a predikovat jaký bude ten nadcházející nový rok 2023. Uplynulý rok 2022 byl náročný, vyčerpávající, ale i šťastný a úspěšný. Nicméně každé překonání překážek nebo problému je povzbuzující a dává sílu nic nevzdávat, pokračovat a jít dále! V lednu se začaly prodávat povolenky k rybolovu, proběhlo i únorové školení nových členů. V březnu nás zasáhla smutná zpráva o odchodu dlouholetého hospodáře naší MO, přítele a kamaráda Vlastimila Šimůnka. Vzpomínáme na něj nejen jako na člověka a hospodáře, ale i kamaráda který nám pomáhal s letními tábory mládeže. Začátkem března proběhlo i školení nových členů mládeže. Zarybněny byly všechny sportovní revíry, ve většině případů nad rámec zarybňovacích plánů. V sobotu 18.března 2022 proběhla volební členská schůze, kde byl zvolen nový výbor a dozorčí komise. Následně jsem byl výborovou schůzí zvolen předsedou místní organizace ČRS v Nymburce. Přednesl jsem své vize na čtyřleté volební období. Které jsem začal plnit a průběžně plním. Poslední dubnovou sobotu proběhly rybářské závody mládeže Zlatá udice 2022, kdy začala i spolupráce se společností Kelvion z Nymburka ve formě sponzorských darů na veškeré akce naší rybářské mládeže. Průběžně probíhaly brigády našich členů, ale i členů výboru. Koncem května proběhlo tradiční víkendové jarní soustředění mládeže, za finanční podpory města Nymburk. Taktéž byly uspořádány již tradiční závody mládeže v Bobnicích. V červnu úspěšně složil zkoušky rybářského hospodáře Jan Tykva v Rybářské škole Vodňany. V měsíci červenci proběhlo týdenní letní soustředění mládeže v Nymburce. Koncem prázdnin obdržela RS nové vybavení v podobě outdoorových kamer z individuálních dotací z rozpočtu města Nymburk. Na uzemní konferenci Českého rybářského svazu- středočeského územního svazu byl zvolen do výboru ČRS SÚS náš člen výboru Jakub Kemr. Po řadě let máme tedy zástupce ve výboru ČRS SÚS. Druhou zářijovou sobotu proběhly oblíbené smíšené závod dvojic za účasti 36 závodníků. V průběhu září začali rybářské kroužky v Sadské, v obci Chleby a proběhlo třídenní podzimní soustředění mládeže v Nymburce. První říjnovou sobotu odstartoval netradiční rybářský kroužek Nymburk. Netradiční je v tom, že se koná jednou za měsíc a to na celý den v sobotu, včetně oběda. Zatím proběhly 3 výukové soboty. Vychováváme tak dalších nových 23 členů naší organizace. V průběhu října úspěšně proběhly výlovy všech našich chovných rybníků. Poslední říjnový den byl věnován dětem v Sadské v rámci přednášky o rybářství a ukázky živých ryb pro 90 dětí školního věku. Počátkem listopadu proběhlo podzimní vysazovaní ryb do sportovních revírů Labe 21 a Labe 21A -RMV. Bohužel v listopadu došlo k poměrně velkému uhynu ryb na jezeře Sadská. Příčinou s největší pravděpodobností byla stratifikace a cirkulace vody spojená s úbytkem kyslíku ve vodním sloupci. Naše členy jsme průběžně informovali o stavu a řešili v rámci krizového štábu, který byl ustanoven na počátku této mimořádné situace. Několikrát proběhl sběr a likvidace padlých ryb. Konce listopadu proběhlo pravidelné školení členů rybářské stráže v počtu 21 přítomných. Tentokrát byl školitelem předseda ČRS SÚS Dušan Hýbner. Celý podzim probíhá intenzivní jednání a spolupráce s realitní kanceláři, která se podílí na prodeji nevyužité chaty Rybářky v Sadské. V samém závěru roku 2022 proběhla vánoční speciální besídka pro mládež, poté následovala i poslední schůze výboru ve starém roce, taktéž s vánočním posezením. Společně s mladými rybáři jsme v rámci vánoční besídky tvořili medové perníčky ve tvaru kapříků. U této příležitosti jsem dostal nápad udělat radost i dětem, kteří nemají moc šťastné dětství. Osobně jsem kapříky předal vychovatelce v nymburském domově mládeže. Rozjasněné oči a překvapený pohled vychovatelky mě potěšil a věřím, že i děti z domova měly radost. S přáním krásných Vánoc a pevného zdraví do nového roku jsme se rozloučili.

Ke každé rekapitulaci roku patří poděkování. Děkovat je potřeba a ve velké míře, poděkovaní je to nejmenší co můžeme udělat a vždy potěší! Velké poděkování patří všem členům výboru ČRS MO Nymburk, dozorčí komisi naší organizace, hospodářskému odboru, který se pečlivě stará o naše chovné rybníky, všem vedoucím mládeže, kteří i v nelehkých dobách se snaží vychovávat nové mladé rybáře. Zvláště pak děkuji jednateli naší organizace Jirkovi Vetešníkovi za bezproblémovou spolupráci. Speciální dík patří všem členům krizového štábu a dobrovolníkům při řešení uhynu ryb na jezeře v Sadské. Při děkování nesmíme zapomenout na aktivní členy rybářské stráže naší organizace, kteří dohlížejí na naše revíry a snaží se být spíše přáteli našich členů, nikoliv nepřáteli! Všichni členové rybářské stráže mají nejen naší podporu, ale i úctu! Děkuji též za podporu a výukové materiály pro mládež od ČRS SÚS. Další z velmi upřímných poděkování patří starostovi města Nymburk Dr. Tomáši Machovi za podporu rybářské mládeže a rybářské stráže během celého roku a Ing. Evě Rusové za administraci grantových dotací. Nemalé poděkování patří také POLICII ČR zejména Poříčnímu oddělení Labe v Nymburce a také Oddělení služební kynologie nejen za spolu činnost při kontrolách našich revírů, ale i předvedení své činnosti mladým rybářům na letním soustředění. Další z poděkování je směřováno státnímu podniku Povodí Labe za kladný a vstřícný postoj k úpravám našich sportovních revírů vždy když je potřeba. Děkování patří také Hasičskému záchrannému sboru ČR za spolu činnost při ekologických haváriích. Děkujeme za podporu našich akcí mládeže společnosti Kelvion v Nymburce. Při děkování nesmíme zapomenout Vám všem řádným členkám a členům naší organizace. Vážíme si Vás, všichni co naší organizaci máte rádi, pomáháte nám s jejím chodem máte naší podporu. Každý slušný rybář, který se chová ohleduplně k přírodě, rybám a ostatním členům má náš respekt a špetku kamarádství!

Co nás čeká v roce 2023? Pevně věříme, že samé pozitivní události, splnění našich úkolů a radost z vašich úlovků. Primární úkol výboru na počátku nového roku je sestavit rozpočet naší organizace. Všechny okolnosti ve společnosti i světovém měřítku nasvědčují, že to nebude lehký rok nejen z hlediska cen energií. Musíme být pozitivně naladění a snažit se svým přístupem tuto optimistickou náladu přenášet dále. Naříkáním, stěžováním a nic neděláním se život, ani člověk nezlepší. Od prosince minulého roku probíhají intenzivní jednání o sponzorech tradičního rybářského plesu, který by měl být jubilejní a to 50-tý. Prodej povolenek bude zahájen již příští týden. Nezapomeňte vrátit staré povolenky pokud jste ještě tak neučinili. Nadále proběhnou jednání o řešení stavu vody v jezeře Sadská a to na úrovní odboru životního prostředí, ale i zástupců ČRS SÚS a městem Sadská. V únoru proběhne proškolení nových členů naší organizace a budou pokračovat víkendové schůzky mládeže v Nymburce. Na jaře nás čeká členská schůze MO. Samozřejmostí je průběžné zarybňování našich sportovních revíru a hospodářská činnost na chovných rybnících. Již nyní se těšíme na každoroční akce rybářské mládeže v podobě soutěží a soustředění. Věříme, že se podaří revitalizace našeho chovného rybníčku na Remanenci.

Závěrem Vám chci jménem celého výboru, jménem předsedy ČRS MO Nymburk i jménem svým popřát v roce 2023 pevné zdraví, štěstí, lásku, úspěchy v pracovním i osobním životě a nádherné úlovky na našich krásných revírech.

Ing. David Hrstka, Ph.D.