Novoroční pozdrav

03.01.2022

Vážené rybářky a rybáři,

rok 2021 je již minulostí. Jaký ten rok byl a co nás čeká v roce 2022. 

Uplynulý rok 2021 byl náročný, vyčerpávající, někdy i smutný. Nicméně každé překonání těchto překážek je povzbuzující a dává velmi silný impuls nic nevzdávat, pokračovat a jít dále! I přes nepřízeň covidové situace byly prodávány povolenky k rybolovu, zarybněny všechny sportovní revíry, ve většině případů nad rámec zarybňovacích plánů. Byly uspořádány soutěže rybářské mládeže nejen v Nymburce, ale i v Bobnicích, proběhlo jarní, letní a podzimní soustředění mladých rybářů. Na podzim byly provedeny výlovy našich chovných rybníku s vynikajícím hospodářským výsledkem. Úspěšně byly podány dotace na odbahnění chovného rybníčku na Remanenci. 

Poslední říjnový den byl velmi smutný, jak pro nás členy výboru, ale i pro členy naší organizace. Navždy nás opustil dlouholetý člen, jednatel a předseda naší místní organizace pan Zdeněk Dvořák. Vzpomínáme na něj a plníme jeho odkaz, pracovat jako kamarádská parta. 

Ke každé rekapitulaci roku patří poděkování. Děkovat je potřeba a ve velké míře, poděkovaní je to nejmenší co můžeme udělat a potěší vždy! Velké poděkování patří všem členům výboru ČRS MO Nymburk, dozorčí komisi naší organizace, hospodářskému odboru, který se pečlivě stará o naše chovné rybníky, všem vedoucím mládeže, kteří i v nelehkých dobách se snaží vychovávat nové mladé rybáře. Při děkování nesmíme zapomenout na aktivní členy rybářské stráže naší organizace, kteří dohlížejí na naše revíry a snaží se být spíše přáteli našich členů, nikoliv nepřáteli! Ovšem v některých případech to vždy tak nejde. Za desítky hodin při kontrolách mají naší podporu a úctu! 

Další z velmi upřímných poděkování patří starostovi města Nymburk Dr. Tomáši Machovi za podporu rybářské mládeže během celého roku a Ing. Evě Rusové za jejich administraci. Nemalé poděkování patří také POLICII ČR zejména Poříčnímu oddělení Labe v Nymburce a také Oddělení služební kynologie nejen za spolu činnost při kontrolách našich revírů, ale i předvedení své činnosti mladým rybářům na letním soustředění. Další z poděkování je směřováno státnímu podniku Povodí Labe za kladný a vstřícný postoj k úpravám našich sportovním revírů. Děkování patří také Hasičskému záchrannému sboru ČR za spolu činnost při ekologických haváriích. 

Při děkování nesmíme zapomenout Vám všem řádným členkám a členům naší organizace. Vážíme si Vás, všichni co naší organizaci máte rádi, pomáháte nám s jejím chodem máte naší podporu. Každý slušný rybář, který se chová ohleduplně k přírodě, rybám a ostatním členům má náš respekt a špetku kamarádství!

Co nás čeká v roce 2022? Pevně věříme, že samé pozitivní události, radost z vašich úlovků. Prodej povolenek bude zahájen již příští týden. Nezapomeňte vrátit staré povolenky pokud jste ještě tak neučinili. V únoru proběhne proškolení nových členů naší organizace a nábor rybářské mládeže. Na jaře nás čeká výroční volební schůze, kde bude zvolen nový výbor a dozorčí komise naší organizace. Samozřejmostí je průběžné zarybňování našich sportovních revíru a hospodářská činnost na chovných rybnících. Již nyní se těšíme na každoroční akce rybářské mládeže. Věříme, že se podaří již započatá revitalizace našeho chovného rybníčku na Remanenci.

Závěrem Vám chci jménem celého výboru, jménem předsedy ČRS MO Nymburk i jménem svým popřát v roce 2022 pevné zdraví, štěstí, lásku a nádherné úlovky na našich krásných revírech.

Ing. David Hrstka, Ph.D.