Nový zápis z výborové schůze + oznámení o mimořádné manipulaci Labe

14.06.2018
Do sekce "Dokumenty - Zápisy z výborových schůzí" byl přidán nový zápis z výborové schůze ze dne 12.6. 2018 + příloha: Oznámení o mimořádné manipulaci na Labi