Nový zápis z výborové schůze

Do sekce "Dokumenty - Zápisy z výborových schůzí" byl přidán nový zápis z výborové schůze ze dne 4.3. 2020

Zápisy z výborových schůzí