Obecné a konkrétní úpravy k navrhovaným změnám statutu

27.10.2019

Vážení členové ČRS z.s., MO Nymburk,

na základě několika dotazů ze stran funkcionářů místních organizací předkládá ČRS z.s., SÚS komentáře k navrhovaným úpravám statutu sdruženého rybolovu SÚS, připravovaného pro jednání územní konference Středočeského územního svazu v roce 2020.

Návrh je předložen v dostatečném předstihu, abyste měli časový prostor seznámit se s úpravami a případně zaslat svoje připomínky a návrhy na doplnění na email: nymburk@mocrs.cz . 

Cílem je vytvoření smysluplného a srozumitelného dokumentu, kterým se budeme po následující období po jeho schválení všichni řídit. Tímto krokem chce SÚS zamezit spekulací a dvojím výkladům, což plně podporujeme.


Jakub Kemr

ČRS z.s., MO Nymburk