Přednáška pro MŠ Sadská

14.06.2019

Dne 10.6.2019 se uskutečnila přednáška o rybách, rybolovu a života kolem vody, pro děti z mateřské školy v Sadské. Akce se zúčastnilo kolem 100 dětí, které neskrývaly nadšení a zájem o ryby. 

Součástí akce byla ukázka živých ryb, konkrétně kapr, karas, lín, sumeček americký, úhoř říční, KOI kapři a karasi, slunečnice pestrá, perlín ostrobřichý, tolstolobik a střevlička východní. 

Díky takovým akcím, možná zakoření rybářské semínko v nejednom dítku a brzy je budeme moci přivítat do Petrova Cechu.

Celou akci zabezpečili členové výboru, resp. dozorčí komise ČRS z.s., MO Nymburk, pan Jiří Vetešník a Jan Tykva za což jim patří obrovský dík.za výbor ČRS z.s., MO Nymburk

Jakub Kemr