Proběhla brigáda v Bobnicích

26.01.2020

Jak asi někteří víte Obec Bobnice provedla revitalizaci vodní nádrže "Koupaliště", tato nádrž je včleněna do revíru RMV 411163 -LABE 21A. Nádrž je již dle PD upravena, ale nemá funkční strouhu, přivaděč který je napojen na potok Klobuš je zarostlý náletovými dřevinami a žádnou vodu do Bobnic již několik let nepřivádí. 

Z iniciativy bobnických rybářů a podpory OÚ Bobnice bylo 18.1.2020 započato s čištěním strouhy. Délka tohoto úseku je cca 1km, jedná se o práci která bude rozložena do několika sobot a bez brigádnické pomoci rybářů se toto asi nepodaří. 

V sobotu 25.ledna 2020 práce opět pokračovaly viz přiložené fotografie. Po obě soboty zde pracovalo celkem 23 rybářů z Bobnic a Chleb. Se souhlasem výboru MO lze na této akci plnit brigádnickou povinnost člena MO. Dopravu tam a zpět zajistíme vozidlem MO Nymburk, začínáme již v sobotu 1.2.2020 se srazem na základně MO Nymburk Sportovní 142 od 08:30 hod. Uvítáme brigádníky se zkušeností bezpečně manipulovat s motorovou pilou. 

Přivedení vody do "Koupaliště" zlepší bilanci vody i na revíru "Skála", který je v současné době téměř bez vody.

Jiří Vetešník

jednatel ČRS z.s.MO Nymburk