Proběhla brigáda v obci Chleby

09.07.2020

V sobotu, dne 27.6.2020 proběhla rybářská brigády, která se konala v okolí rybníka v obci Chleby.

Celkem se sešlo úctyhodných 16 brigádníků z řad občanů, rybářů a myslivců. 

Byla vyčištěna přítoková strouha, která vede od vesnice za kabinami TJ Chleby a ústí do rybníka. Dále došlo k posečení trávy okolo břehů. 

Za zaslané fotografie s krátkým článkem děkuji panu Karlu Pecháčkovi a za celý výbor děkujeme všem zúčastněným.

Jakub Kemr

ČRS z.s., MO Nymburk