Proběhla členská schůze MO

10.04.2024

V sobotu 7.dubna 2024 se v sále Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, konala členská schůze ČRS MO Nymburk, na které bylo přítomno 59 členů, z nichž 56 s právem volit.

Účast nebyla vysoká což nás mrzí. Každý člen má právo se zúčastnit a má možnost ovlivnit jakým směrem organizace bude dále pokračovat, upravit nebo navrhnout BPVRP atd.

Členská schůze vyslechla zprávy předsedy a organizace. Ve zprávě předsedy byla mimo jiné uvedena kompletní problematika jezera Sadská a aktuální stav. Byla provedena fotoprojekce z akcí mládeže. Následovala zpráva hospodáře a vedoucího RS, které podrobně zhodnotily rok 2023. Pro členy byly jedny z nejvíce zajímavých informací o zarybnění revírů a úlovky ze zprávy hospodáře. 

Předsedou MO byl představen plánovaný finanční rozpočet na rok 2024 a výsledky hospodaření za rok 2023. Podrobná byla také zpráva dozorčí komise, která informovala o své činnosti a kontrolách. 

Následovala diskuse členů se členy výboru MO. V rámci diskuse padl návrh z plena schůze vyvolat hlasování o zrušení BPVRP schválených na minulé schůzi (minimální velikost nástražní rybky 12cm). Tento návrh nebyl schválen (54 proti, 1 pro, 1 se zdržel hlasování). Nadále tak zůstává v platnosti minimální délka nástražní rybky 12cm a zákaz lovu na její části nebo přechovávání menší rybky během lovu. 

Výbor MO navrhl sankce za neodevzdání povolenky k rybolovu do 15 ti dnů po skončení její platnosti. Výbor navrhoval 500,-Kč, návrh z pléna byl 1000,-Kč. Tento návrh byl členskou schůzí schválen. 

Předsedou MO byl představen a následně schválen plán práce MO ČRS Nymburk na rok 2024. Zástupcem mandátové komise byl představen návrh usnesení členské schůze MO ČRS, který by následně schválen. Celý zápis včetně jednotlivých zpráv a usnesení schůze bude vyvěšen na webových stránkách naší organizace. 

Popřáním hezkého jara a celého rybářského roku, pevného zdraví a poděkováním členů, kteří se schůze zúčastnili, byla schůze ve 10:55 hod. předsedou ČRS MO Nymburk ukončena.