Proběhla úklidová akce kolem části našich vod

30.03.2019

Dnes 30.3. 2019 proběhla dlouho avizovaná brigáda pod heslem "Uklízíme před vlastním prahem"

Sraz byl v 8,00h u železničního mostu v Nymburce na pravém břehu Labe.

Postupně se sešlo 17 účastníků ve složení 8 členů ČRS z.s., MO Nymburk, 3 členové výboru ČRS z.s., MO Nymburk a 6 členů jiných organizací a dobrovolníků.

Jak je z výše uvedeného patrné o brigády je minimální zájem a z mého pohledu je ostudou účast pouze 8 členů naší MO, když někteří dobrovolníci přijeli jen kvůli akci až z Kladna! Připomeňme si, že náš spolek má kolem 900 členů!

Slabá účast nekoresponduje s výkřiky členů kolem vody, kdy si stěžují především na nepořádek a nízkou péči o naše revíry a nedostatek brigád, kdy si ale evidentně sami nechtějí "zamést před vlastním prahem" a přiložit ruku ke společnému dílu.

Dnešní napomenutí jednoho z účastníků a zároveň člena RS, kdy upozornil postaršího rybáře a jeho mladého vnuka na nepořádek na jeho lovném místě a vysvětlil mu, že pokud nedojde k nápravě, vrátí se s odznakem a situace bude řešena, bylo mu odpovězeno "já mám odznak taky" je jasným důkazem toho, že vztah k přírodě se vytrácí a není k němu vedena ani mladá generace od člověka, u kterého by tomu mělo být absolutní samozřejmostí.

O to více si neskutečně vážíme účasti všech, kteří dnes obětovali svůj mnohdy drahocenný čas a podali pomocnou ruku při úklidu břehů našich vod.

Pojďme se ale vrátit k samotnému průběhu akce. V 8:10 jsme se rozdělili na dvě party, kdy každá dostala na starosti jeden břeh Labe. Levý břeh Labe byl uklizen od železničního mostu, směrem proti proudu až ke sportovnímu centru v Nymburce, což činí cca 2 km břehu. Pravý břeh byl uklizen od železničního mostu, směrem proti proudu k přístavu, přístav, špička a pokračovalo se až k sánské strouze, což činí cca 4,1km říčního břehu.

Celá akce se nesla v naprosto pohodové a uvolněné atmosféře a dobré náladě, za což všem účastníkům srdečně děkujeme. Během akce se posbíralo téměř 20 pytlů odpadu.

Již nyní je v plánu další akce podobného ražení, kdy již dnes byla přislíbena účast některých z dnes zúčastněných.

Petrův Zdar!

ČRS z.s., MO Nymburk