Proběhlo jarní proškolení rybářských stráží ČRS z.s., MO Nymburk

28.03.2022

V sobotu 26.3.2022 proběhlo jarní proškolení rybářských stráží v působnosti ČRS z.s., MO Nymburk. V našem objektu na Remanenci se sešlo 21 členů RS a 3 hosté. Proškolení zahájil vedoucí RS pan Josef Trunecký, kdy přivítal všechny členy a představil hosty. Hned v úvodu předal slovo starostovi města Nymburk Dr. Tomáši Machovi, který poděkoval našim členům RS za prospěšnou práci, vyjádřil plnou podporu její činnosti a předal aktivním členům RS vybavení v podobě výkonných baterek a čelovek. Toto vybavení bylo zakoupeno z mimořádné dotace města Nymburk, které bylo schváleno koncem minulého roku. 

Slovo převzal host pan Jiří Novák, místopředseda pro legislativu a vnitřní vztahy SÚS, spolu s Lukášem Kudlatou, členem RS Kladno. Členům RS podal výklad nových stanov a jednacího řádu ČRS s důrazem na řešení přestupků v úseku rybářství. Závěrem proběhla diskuse v oblasti působnosti RS, řešení přestupků v působnosti DK jednotlivých organizací a DK územních svazů. 

S ohledem na počet členů ČRS a situace ve společnosti, kdy tlak nejen na rybářské revíry je vysoký, proběhla i diskuze o zakoupení dalších podpůrných zařízení pro výkon RS např. videokamery, termovize atd. Toto téma bude probráno na výborové schůzi ČRS z.s., MO Nymburk. 

Děkuji všem hostům za účast a předání zkušeností, poděkování je i samozřejmě členům RS naší organizace nejen za účast, ale hlavně za obětavou práci pro naší organizaci.

David Hrstka