Proběhlo setkání členů RS Nymburk

10.03.2019

Dne 10.03.2019 proběhlo každoroční plánované setkání členů Rybářské Stráže v naší klubovně na Tyršáku. Zůčastnilo se 20 členů RS.

V přátelské atmosféře, která panovala po celou dobu setkání, byly probrány všechny problémy vyplývající z činosti RS.

Mimo jiné jsme schrnuli počty kontrol jednotlivých členů, situaci ve vyplňování úlovkových lístků, změnu v rybářském řádu i lidské chování členů RS. Vysvětlili jsme si také problémy kolem uzavření části jezera v Sadské. V tomto bodě byla odsouhlasena větší spolupráce s policií. Ve druhé části setkání proběhla velice plodná diskuze všech přítomných. Na závěr bylo dohodnuto zvýšení počtu kontrol jednotlivých členů, hlavně v nočních hodinách, kdy dochází k porušování rybářského řádu nejvíce.

Ještě byla přislíbena pomoc všem novým členům naší organizace. Určitě se ještě najdou oblasti , kde je nutno se zlepšit, ale absence přestupků RS je důkazem dobré práce v této oblasti. Nakonec bylo dohodnuto, že takto vysoko nastavenou laťku v naší práci nejen že udržíme, ale i překročíme.

Vedoucí rybářské stráže

TRUNECKÝ Josef

ČRS z.s., MO Nymburk