Proběhly výlovy rybníků

15.10.2022

Dnes 15.10. 2022 proběhly tradiční výlovy rybníku na Zavadilce a rybníku Olšový.

Slovená ryba putovala do revírů "411 190 - Stará Mrlina" a revíru "411 065 - Mrlina 1" sdružených ve společném rybolovu v rámci plnění zarybňovacího plánu.

Za návštěvu a kontrolu slovené a vysazené ryby děkujeme předsedovi ČRS z.s., SÚS, panu Dušanu Hýbnerovi.

Všem, kteří se výlovu aktivně účastnili děkujeme za pomoc a těšíme se na viděnou příští sobotu při výlovu "Nového jizbického rybníka", kterým letošní výlovy zakončíme.

Fotodokumentace z dnešní akce níže pod článkem.

Petrův Zdar!!

Za ČRS z.s., MO Nymburk

Jakub Kemr