Rybářská stráž má další vybavení od města Nymburk

23.08.2022

V neděli 21.8.2022 za přítomnosti starosty Ing. Tomáše Macha, Ph.D., předsedy ČRS MO Nymburk Ing. Davida Hrstky, Ph.D. a vedoucího rybářské stráže ČRS MO Nymburk Josefa Truneckého, byly předány profesionální kamery pro členy RS v Nymburce. 

Z důvodu zvýšení tlaku na rybářské revíry osobami, které nemají požadované doklady umožňující lov ryb udicí, intenzity osob porušující rybářské zákony a zvýšení agresivity některých rybářů, je potřeba zvýšit aktivitu našich členů rybářské stráže. Jako důkazní podpora jim budou sloužit profesionální kamery. 

Město Nymburk působnost rybářské stráže plně podporuje a děkuje všem členům za plnění jejich úkolů uvedl starosta města Nymburk Tomáš Mach. 

Předseda ČRS z.s., MO Nymburk David Hrstka poděkoval za individuální dotaci z rozpočtu města Nymburk a popřál členům RS klidné kontroly našich revírů. Všem zúčastněným popřál hezký zbytek léta.