Slavnostní setkání rybářského kroužku ČRS z. s., MO Nymburk

20.02.2023

V sobotu 18.2.2022 proběhlo slavnostní víkendové setkání rybářského kroužku v Nymburce. Celkem se sešlo 18 dětí, kterým byl dnes předán pamětní list. Od dnešního dne jsou oficiálně řádnými členy ČRS z. s., MO Nymburk. Čtyři děti byly omluveny z důvodu nemoci. V zastoupení rodičů jim byly také předány členské legitimace a povolenky k rybolovu. Celkem tedy máme v organizaci 22 nový členů mládeže.

Zopakovali jsme si způsoby lovu a povinnou i nepovinnou výbavu mládeže. Promítnut byl i velmi zajímavý dokument o sladkovodních rybách, včetně velmi atraktivních záběrů pod vodou v jejich přirozeném prostředí. Teplé počasí nám umožnilo se projít kolem našich nejznámějších revírů. U břehu jsme si vždy řekli, co je to za revír, jaké povolenky zde platí. Navštívili jsme revíry: nádrž Remanence, hlavní tok Labe, Mrlinu a rameno Staré Labe. Vždy je lepší vidět vše na vlastní oči, než jen na fotkách. Zajímavé otázky kluků byly návodem pro vysvětlování, např. co je aerátor a k čemu slouží nebo jak funguje rybí přechod.

Po výborném obědě v podobě vývaru s nudlemi a játrovými knedlíčky a špaget s boloňskou omáčkou, následovala přednáška o našich revírech. Důkladně bylo vysvětleno jaké revíry má naše organizace v užívání a jaké jsou jejich zvláštnosti atd. Následovalo slavnostní předání povolenek k rybolovu, členských průkazů a pamětních listů. Jsme pyšní, že máme další členy, kteří se chtějí věnovat sportovnímu rybolovu.

Setkání vyvrcholilo naučně zábavnou hrou ve formě poznávání sladkovodních ryb, ale i rozeznávání zvuků zvířat a poznáváním vodních živočichů i rostlin.

Celý den proběhl v přátelském a kamarádském duchu. Spokojenost a úsměv mladých začínajících rybářů je pro nás odměnou...

Děkuji za součinnost a za spolupráci Frantovi Rynekrovi a Josefu Šimáněmu na tak hezké a příjemné sobotě.

Děkujeme také celému výboru naší organizace za podporu a poskytnutí zázemí na realizaci tohoto setkání.

Těšíme se na další setkání!

David Hrstka