Termín pro odevzdání úlovkových lístků se blíží!

08.01.2019

Datum: 8.1.2019

Věříme, že datum 15. 1. nosí každý rybář v hlavě, přesto ho raději připomínáme. Je to totiž den, do kterého musí každý člen ČRS, kterému byla vydána povolenka k rybolovu, ODEVZDAT řádně vyplněný SUMÁŘ ÚLOVKŮ A DOCHÁZEK, jež je II. oddílem povolenky k rybolovu, jejímu výdejci.

A na to máte již jen týden.

UPOZORŇUJEME, že splnění této povinnosti je jednou ze základních podmínek k vydání povolenky k rybolovu na další rok.

Děkujeme všem našim rybářům za včasné odevzdání a řádné vyplnění sumáře úlovků a docházek.

Vzor vyplnění sumáře úlovků a docházek:

Převzato ze zdroje: https://crs-sus.cz/