Ve čtvrtek 4.10. proběhlo avizované odstranění padlých dřevin

05.10.2018

Jak již bylo avizováno na našem webu, ve čtvrtek 4.10. proběhla plánovaná brigáda na našich chovných rybnících.

Hlavním cílem bylo vytáhnout popadané stromy z Jizbického a Olšového rybníka.

Povedlo se vyprostit celkem tři duby mimo vodní plochu rybníka. V jizbickém rybníce zůstaly ještě dva stromy, které budou odstraněny během výlovu. 

Z části na břeh a z části do vody Olšového rybníka spadla koruna mohutného smrku (naštěstí mimo gbel), která zůstala na náletových dřevinách. Ty jsou nyní poměrně nebezpečně napruženy. Odstranění se plánuje v zimě po zamrznutí hladiny rybníka, pokud tomu povětrnostní podmínky dovolí.

Velké poděkování patří zaměstnancům Povodí Labe s.p., bez jejichž techniky by vytažení nebylo proveditelné. Rovněž velice děkujeme brigádníkům z řad naší MO, kteří ochotně přiložili ruku k dílu.

Petrův Zdar!

ČRS MO Nymburk