Zamyšlení nad brigádní činností

07.03.2022

K sepsání těchto pár odstavců mě donutil komentář na našich facebookových stránkách, kdy se několik našich členů podivuje nad cenou brigádní hodiny ve výši 100Kč/bh a argumentuje nižší cenou v některých okolních organizacích.

Pojďme si vysvětlit základní rozdíly. Naše a mnoho dalších organizací, nefunguje pouze jako výdejna povolenek. Vždy jsme si zakládali na spolkové činnosti, udržení tradic a udržitelné budoucnosti, stejně jako na vlastní produkci ryb z našich rybochovných zařízení. To vše s sebou nese nemalý kus práce a nemalé ceny za realizaci, které je nutné z něčeho financovat, případně je odpracovat. Pochopme, že všechny tyto činnosti pro "okénkového výdejce" povolenek odpadají.

Dnes, pokud se bavíme o ceně 100Kč za pracovní hodinu, jde o výši, za kterou mnoho z nás již není ochotno chodit ani do zaměstnání. Přesto u mnoha členů, je tato cena příliš vysoká a nejsou ochotni ji hradit ba naopak, jsou ochotni odejít do jiné "okénkové a levnější" MO. O to smutnější je, že se jedná především o mladé členy, kteří jsou v produktivním věku a lépe finančně zajištěni.

Chápu a rozumím tomu, že dnešní doba je rychlá, uspěchaná a jak fyzicky, tak psychicky velmi náročná a ne každý má chuť a čas chodit pracovat ještě o víkendu. Naopak dá přednost relaxu a vyčištění hlavy u vody před plněním brigádních hodin. To vše je jistě v pořádku a zcela pochopitelné. Na druhou stranu je pak ale nutné akceptovat i nastavenou cenu za brigádní hodinu, kterou nechci odpracovat a kterou si stanovili sami členové při výroční členské schůzi, nikoli výbor sám. Osobně si myslím, že ani cena 100Kč/bh není do budoucna udržitelná a bude nutné změnit kalkulaci a zjistit, za kolik budou ochotné pracovat firmy, které bude nutné z nedostatku brigádních sil zaplatit. Práce se totiž opravdu sama neudělá, rybníky a budovy neopraví, tráva neposeká...

Několik informací z posledních brigád pro lepší pochopení situace.

Dne 19.2. a 5.3. 2022 proběhly cca měsíc předem ohlášené jarní brigády. Počet termínů je během roku více než 20, tedy příležitostí uplatnit se, je více než dost!

Musím začít slovem bohužel... účast je trvale slabá, když už ne nulová. Na oba termíny přišli pouze dva brigádníci. Kolik práce lze ve dvou zvládnout? Jde o opravdové minimum, za které jsme ale i tak vděčni a velmi děkujeme každému, kdo se na brigádách osobně podílí.

O to větší dík patří našim brigádním referentům panu Božkovi a panu Hrábkovi, kteří obětují téměř polovinu sobot v roce, kdy jsou na termínech často sami a jako členové výboru pracují za brigádníky i mimo stanovené termíny. Tento systém je ale dlouhodobě neudržitelný a bude nutné jej co nejdříve změnit a rozložit pracovní náplň na členy MO, případně najaté firmy.

Věřím, že kdo byl ochoten dočíst až sem, bude i ochoten zamyslet se a možná i pozměnit svůj názor a komentáře na výkon brigádních povinností, nebo alespoň pochopit, že cena brigád není výstřelem ze tmy a její aktuální výše je naopak ještě velmi nízká.

Jakub Kemr

ČRS z.s., MO Nymburk