Zpráva předsedy dozorčí komise za rok 2022

18.04.2023

Zpráva předsedy dozorčí komise MO Nymburk za rok 2022

Vážení kolegové, členové Českého rybářského svazu MO Nymburk,

Nejprve bych chtěl poděkovat za Vámi projevenou důvěru a hlasy při loňských volbách členů dozorčí komise ČRS MO Nymburk. Po hlasování Vámi zvolených členů DK jsem byl zvolen předsedou této komise.

Rád bych Vás tedy seznámil s činností dozorčí komise v již uplynulém roce 2022 a na startu roku letošního.

Dozorčí komise byla vždy minimálně jednou osobou přítomna na všech schůzích výboru MO Nymburk, s hlasem poradním a o jejích případných námětech, či připomínkách bylo vždy jednáno. 

Aktivně přítomni jsme byli u výlovů našich rybníků, kde byla provedena kontrola vysazení vylovené násady do revírů vedených ve společném rybolovu i RMV.

Byla provedena kontrola knih jízd u našich vozidel, fyzicky provedena inventura hmotného investičního majetku i drobného hmotného investičního majetku a výdeje povolenek pro rok 2023. Zároveň jsem jako předseda DK byl přítomen při sestavování rozpočtu MO Nymburk pro letošní rok.

Jako členové DK jsme také byli součástí krizového štábu v případu úhynu ryb na revíru 411 133 Sadská, který byl ustanoven bez prodlení po oznámení úhynu. Jednotlivé kroky krizového štábu byly realizovány po konzultacích členů krizového štábu, počínaje plánováním odklízení uhynulých ryb, spolupráce s laboratoří, či podáním ohlášení na inspekci životního prostředí.

Činnost kárného orgánu 1. stupně v oblasti přestupků proti rybářskému řádu byla dle Stanov ČRS přenesena na příkazce a kárný senát územního svazu. V MO řešíme nyní přestupky proti Stanovám a Jednacímu řádu ČRS a nedodržení rozhodnutí, nebo usnesení orgánů svazu

Od poslední členské schůze konané 19.3.2022 dozorčí komise obdržela dva podněty na projednání porušení povinností členů ČRS dle § 4, Odst. 2, písm. e) Stanov ČRS. První byl pro nedostatek důkazů řešen ústní domluvou, druhý, jenž byl podán proti dvěma členům výboru MO Nymburk je aktuálně v řešení dle platných Stanov ČRS.

Děkuji Vám za pozornost a za celou dozorčí komisi Vám přeji mnoho krásných chvil strávených u našich revírů,

S pozdravem Petrův zdar!

Jiří Novák

předseda DK ČRS z. s., MO Nymburk