Proběhla členská schůze ČRS z. s., MO Nymburk

17.04.2023


V sobotu 15.dubna 2023 od 9:00h, se v sále Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Nymburk, konala členská schůze ČRS z. s., MO Nymburk, na které bylo přítomno 61 členů, z nichž 56 s právem volit. MO má celkem 932 členů.

Účast nebyla vysoká (pouhých 6% členské základny), což nás mrzí. Každý člen má právo se zúčastnit a má tak možnost ovlivnit jakým směrem bude organizace dále směřovat, navrhnout a nechat odhlasovat úpravu BPVRP (bližší podmínky výkonu rybářského práva), vyjádřit se k dění v MO, aj..

V samém úvodu byl předán předsedou MO dárkový koš bývalému dlouholetému předsedovi MO Mgr. Janu Šankovi k významnému životnímu jubileu 80 -ti letům.

Členská schůze vyslechla zprávy předsedy organizace. Ve zprávě předsedy byla mimo jiné uvedena kompletní problematika jezera Sadská a aktuální stav. Byla provedena fotoprojekce z akcí mládeže. Následovala zpráva hospodáře a vedoucího RS, které podrobně zhodnotily rok 2022. Pro členy byly jedny z nejvíce zajímavých informace o zarybnění revírů a úlovky ze zprávy hospodáře. Jednatelem MO byl představen plánovaný finanční rozpočet na rok 2023 a výsledky hospodaření za rok 2022. Podrobná byla také zpráva dozorčí komise, která informovala o své činnosti, kontrolách a probíhajících šetřeních.  Dále byl představen návrh doplnění a změn BPVRP na revírech, kde uživatelem je MO ČRS Nymburk.

Členskou schůzí byly schváleny následující BPVRP od roku 2024:

Na revírech 411 065 Mrlina 1, 411 133- Sadská, 411 190 Stará Mrlina doplnit:

  • Při lovu dravých ryb s výjimkou přívlače na umělou nástrahu se povoluje pouze sestava s max. dvěma jednoháčky u nástražní ryby do velikosti 20 cm. U nástražní ryby ve velikosti nad 20 cm se povoluje sestava s maximálně jedním trojháčkem a jedním jednoháčkem.

Na revíru 411 053 – Labe 21 doplnit:

  • celoroční režim chyť a pusť u Okouna říčního
  • zvýšení míry candáta obecného na 55cm a zvýšení míry štiky obecné na 60cm
  • zákaz lovu na rybičku ve velikosti menší než 12 cm nebo její části v jakékoli velikosti a zákaz přechovávání takovéto rybičky, tedy menší než 12cm během výkonu rybářského práva

Následovala diskuse členů se členy výboru MO. V rámci diskuse padl návrh z plena schůze vyvolat hlasování o podání žádosti na Krajský úřad o zákazu rybolovu na jezeře Sadská. O tomto návrhu byla poměrně dlouhá diskuse a v hlasování tento návrh byl většinou přítomných členů přijat. Výbor získal od členů MO mandát konat v této záležitosti další kroky. Předsedou MO byl představen a následně schválen plán práce MO ČRS Nymburk na rok 2023. Zástupcem mandátové komise byl představen návrh usnesení členské schůze MO ČRS, který by následně schválen. Celý zápis včetně jednotlivých zpráv a usnesení schůze bude vyvěšen na webových stránkách naší organizace. Popřáním hezkého jara a celého rybářského roku, pevného zdraví a poděkováním členů, kteří se schůze zúčastnili, byla schůze ve 12:20 hod. předsedou ČRS MO Nymburk ukončena.