Proběhlo školení RS za účasti předsedy SÚS

18.11.2022

Školení rybářských stráží v Nymburce

Ve čtvrtek 17.11. 2022 v odpoledních hodinách proběhlo pravidelné školení členů rybářské stráže v počtu 21 přítomných. Tentokrát byl školitelem předseda ČRS SÚS Dušan Hýbner.

V úvodu poděkoval přítomným za jejich obětavou práci i v těchto nelehkých dobách. Přítomným členům zopakoval důležité úkoly, povinnosti, ale i odpovědnosti RS vycházející z platných zákonů a vyhlášek.

Seznámil vedoucího RS s návrhem nových průkazů členů rybářské stráže. Důkladně byl vysvětlen postup při zadržení povolenky k rybolovu, předvedl chybně provedené zápisy od členů RS. Rovněž upozornil na současnou problematiku s přestupky nejen členů MO ale i členů RS.

V závěru proběhla diskuze přítomných členů s přednášejícím. Školení bylo velmi přínosné a užitečné, zopakování důležitých faktů nikdy není na škodu. Velmi děkujeme Dušanovi a těšíme se na další spolupráci.

Za ČRS z.s., MO Nymburk David Hrstka