Výsledek soudních stání: vlastníci pozemků jezero Sadská vs. ČRS z.s., MO Nymburk

23.08.2019

Ve čtvrtek 22.srpna 2019 proběhly u Okresního soudu v Nymburce čtyři jednání ve věci podaných žalob na zaplacení nájmů za užívání pozemků pod vodní hladinou jezera Sadská.

Soud prohlásil, že jezero Sadská není ve smyslu zákona o vodách vodním dílem, ale stále dobývacím prostorem. Z tohoto důvodu nelze aplikovat ustanovení tohoto zákona, přesto soud zkonstatoval, že majitelé pozemků mají nárok na nájemné za užívání pozemků pod  vodou.

Žalující stranou předložený znalecký posudek, kde byl stanoven z pohledu MO Nymburk neobvyklý a značně vysoký nájem byl sdoudem neuznán. Soud zdůraznil, že voda není předmětem vlastnictví a nechá vypracovat revizní znalecký posudek kde bude stanovena cena za nájem.

Zákaz rybolovu v zaplocené části jezera stále platí, soud se tímto vyhlášeným zákazem vůbec nezabýval.

Právní zástupce žalobce se závěry soudu souhlasil a vzdal se práva na odvolání.

Celá věc se odkládá na neurčito, obnoveno bude po vypracování revizního znaleckého posudku.

U soudu za MO Nymburk byl přítomen JUDr.Urbanec, předseda, jednatel a předseda DK ČRS z.s., MO Nymburk.

Jiří Vetešník

jednatel ČRS z.s., MO Nymburk